Po malých přehledných krocích —
pomáhám projektům a firmámudržitelnému rozvoji.

Aleš Novotný

UX designer, product owner, pedagog a věčný student

→  hi@alesnovotny.cz

↓  uložit kontakt