Po uvážených krocích—
pomáhám tvořit a vylepšovat digitální produkty.

#přívětivý #srozumitelný #udržitelný <3

Aleš Novotný

user experience designer, software architect
a věčný student

→  hi @ alesnovotny.cz